A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

О Б Я В Авторник, 01 Септември 2020  248

Във връзка с изпълнение на проект „Златоград – в магията на цветята за красив роден край” в рамките на Националната кампания „Чиста околна среда - 2020 г.” на тема: „Обичам природата – и аз участвам”, Община Златоград организира кампания за почистване на обществени терени в град Златоград, за периода от 07.09.2020 г. до 11.09.2020 г.
В рамките на кампанията са предвидени мероприятия за окопаване на цветните площи, почистване и възстановяване на зелените площи, почистване на паркове, градини, междублокови пространства, тротоари и улици на територията на общината.
Призоваваме всички жители на Община Златоград, учреждения и институции, фирми и предприятия, да организират почистване на прилежащите площи около домовете си, стопанисваните от тях обекти и сгради, както и да се включат в организираните общински мероприятия.
За участие в инициативата, както и за своевременното събиране и извозване на отпадъци от почистването по време на кампанията, може да получите информация на следните телефони: 0892 240 998; 0884 600 191; 0884 600 172.
За да бъде Община Златоград едно по-чисто и по-привлекателно място за живеене е важен личният принос и съпричастност на всеки един граждани към организираната кампания за почистване!


ОЩЕ НОВИНИАктуално
Предстоящи събития