A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

О Б Я В Апонеделник, 02 Септември 2019  408

Уважаеми жители на Община Златоград,
Във връзка с промяната на пенсионното законодателство и с оглед консултиране и указания на гражданите при избора на по-благоприятен прогнозен индивидуален коефициент за изчисляване размера на пенсията чрез използване на електронната услуга „Изчисляване на прогнозна пенсия”, Териториално поделение на Национален осигурителен институт – град Смолян организира приемна за граждани.
Определеният ден на приемната за Община Златоград е 16.09.2019 г. (понеделник) от 09.30 часа до 16.00 часа, в сградата на Общинска администрация град Златоград, ул. „Стефан Стамболов” №1, етаж 7, офис №1.


ОЩЕ НОВИНИАктуално
Предстоящи събития