A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

О Б Я В Aсряда, 27 Февруари 2019  452


Със заповеди ОХ №-176/15.02.2019г. на Министъра на отбраната на Република България са обявени вакантни длъжности от Сухопътните войски и е разкрита процедура за провеждане на конкурс за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина, както следва:
1.1. За Военно формирование 28610 - София - 5 длъжности.
1.2. За 2-ра механизирана бригада – Стара Загора - 40 длъжности
1.3. За 61 -ва механизирана бригада - Карлово - 40 длъжности.
1.4. За Единен център за начална подготовка- Плевен- 23 длъжности
1.5. За Военно формирование 26240 – Сливен - 15 длъжности.
1.6. За Бригадно командване Благоевград - 12 длъжности.
1.7. За 4 –ти артилерийски полк Асеновград - 10 длъжности.
1.8. За Военно формирование 426000- Мусачево- 10 длъжности
1.9. За Военно формирование 28330- Смолян-10 длъжности
1.10. За 110-ти логистичен полк Пловдив – 20 длъжности
Желаещите за участие в конкурсите могат да получат пълна информация от Военно окръжие - Смолян и Офиса за военен отчет – Община Златоград за: наименованията на вакантните длъжности, изискванията към длъжността, необходима квалификация и допълнителни изисквания; начина, мястото и датата за провеждане на конкурсите, нормативите за изпит по физическа подготовка и условията за допускане до участие в конкурсите; необходимите документи, които кандидатите следва да представят, за участие в конкурса.
Документите за обявените длъжности се подават до 22.03.2019 г. във Военно окръжие - Смолян или Офиса за военен отчет – Община Златоград.
Направления за медицинско освидетелстване за годност за военна служба и за оценка на психологическа пригодност на кандидатите в структурите на ВМА се издават от Военно окръжие - Смолян.
Информация за длъжностите, определени за приемане на военна служба, могат да се намерят в сайта на Министерство на отбраната www.mod.bg и сайта на Централно Военно окръжие www.comd.bg
Телефон за контакти:
0301/6-30-52 и 0884251757- Военно окръжие Смолян
0897000766 – Офис за военен отчет Община Златоград


ОЩЕ НОВИНИАктуално
Предстоящи събития