A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

О Б Я В Апонеделник, 12 Март 2018  2856

Уважаеми жители на Община Златоград,
Във връзка с предстоящите Великденски празници, Седмицата на гората, Международния ден на Земята и Майските празници,

Община Златоград организира

ТРАДИЦИОННО ПРОЛЕТНО ПОЧИСТВАНЕ
ЗА ПЕРИОДА 15 МАРТ – 15 АПРИЛ

В рамките на кампанията, Общинска администрация Златоград е организирала мероприятия за почистване от отпадъци на общинската пътна мрежа, речно корито, дерета, междублокови пространства и нерегламентирани сметища.
Призоваваме всички жители на Община Златоград, учреждения и институции, фирми и предприятия да организират почистване на прилежащите площи около домовете си, стопанисваните от тях обекти и сгради, както и да се включат в организираните общински мероприятия.
Във връзка с участие в организираните мероприятия, както и за своевременното събиране и извозване на отпадъци от почистването по време на кампанията, Общинска администрация Златоград обявява телефони за връзка – 0895272282; 0884 600 191 и
0884 600 172.

За да бъде Община Златоград едно по-чисто и по-привлекателно място за живот, сме в очакване на личния принос и съпричастност на всеки граждани към организираната Пролетната кампания за почистване!


ОЩЕ НОВИНИАктуално
Предстоящи събития