A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

О Б Я В А



понеделник, 19 Юни 2017  711

Уважаеми съграждани,
Информираме Ви, че на 21.06.2017 г. (сряда) ще се проведе дезакаризация на тревните площи на обществени места, които ще бъдат обработени с препарати против кърлежи и бълхи. Пръскането против кърлежи е предвидено да започне в 05.00 часа на 21.06.2017 г.
Влизането в обработените терени е забранено!
Обръщаме се към всички вас да бъдете особено предпазливи 24 часа след третирането на площите.
Необходим е строг родителски контрол и недопускане навлизането и игра на децата в обработените терени, в периода от 21.06.2017 г. до 22.06.2017 г.
Собствениците на домашни животни, птици и пчели да ограничат достъпа на животните до обществените тревни площи в горецитирания период.
Обработени, против кърлежи, ще бъдат тревни площи в централна градска част, междублокови пространства на улица „България”, ул. „Стефан Стамболов”, ул. „Беловидово”, ул. „Хан Аспарух”, ул. „Ахрида”, ул. „Миньорска” и детски градини.







ОЩЕ НОВИНИ



Актуално
Предстоящи събития