A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

О Б Я В Авторник, 14 Юни 2016  662

Уважаеми съграждани,
Информираме Ви, че на 16.06.2016 г. (четвъртък) ще се проведе дезакаризация на тревните площи на обществени места, които ще бъдат обработени с препарати против кърлежи и бълхи. Пръскането против кърлежи ще започне в 05.00 часа на 16.06.2016 г.
Влизането в обработените терени е забранено!
Обръщаме се към всички Вас да бъдете особено предпазливи 24 часа след третирането на площите.
Необходим е строг родителски контрол и недопускане навлизането и игра на децата в обработените терени, в периода от 16.06.2016 г. до 17.06.2016 г.
Собствениците на домашни животни, птици и пчели да ограничат достъпа на животните до обществените тревни площи в горецитирания период.
Обработени, против кърлежи, ще бъдат следните тревни площи:
• Тревни площи около детска ясла „Мир” и ДЦДЛУ „Зора”;
• ЦДГ „Радост” - гр. Златоград;
• ЦДГ „Снежанка” – гр. Златоград;
• Тревни площи около болницата;
• Тревни площи по улица „Беловидово” и междублокови пространство по ул. „Беловидово” и ул. „Хан Аспарух”, гр. Златоград
• Тревни площи около сградата на Общинска администрация Златоград, парка до сградата на „Горубсо” АД и тревна площ между хотел „Кристал” и детска ясла „Мир”;
• Тревни площи по улица „Стефан Стамболов”, детска площадка до пица „Макс” и междублокови пространства по улица „Стефан Стамболов”;
• Тревни площи в междублокови пространства – бл. 4, 5, 6 – ул. „България” № 182-186 и блок №128 – ул. „България” №128;
• Централен градски парк;
• Тревни площи около „Кръгово движение” и пред сградата на „Свобода-97” АД на ул. „България” №124 гр. Златоград;
• Стадион;
• Тревни площи в междублокови пространства на ул. „Ахрида” и ул. „Миньорска” гр. Златоград;
• Тревни площи около Взаимното училище.


ОЩЕ НОВИНИАктуално
Предстоящи събития