A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

О Б Я В Асряда, 29 Октомври 2014  981

Общинска Администрация – Златоград уведомява жителите на община Златоград, че от 01 ноември 2014 година започва приемането на декларациите по чл.71, т.1 от Закона за местните данъци и такси, за освобождаване от такса „събиране и извозване на битовите отпадъци” на имоти, които не са декларирани като основни жилища и няма да се ползват през цялата 2015 година.

Крайния срок за подаване на декларациите е 31 декември 2014г.

От 01 ноември до 31 декември 2014 г. е крайният срок и за подаване от юридическите лица на декларациите по чл.20, т.1 от Наредба № 8, за определяне на такса „събиране и извозване на битовите отпадъци” за 2015г., според количеството генерирани отпадъци на не жилищни имоти.

Декларации за попълване се получават от Центъра за информационно обслужване в сградата на Общинска администрация – Златоград или може да се изтегли от официалния сайт на община Златоград – www.zlatograd.bg


Декларациите се подават в Центъра за информационно обслужване в сградата на Общинска администрация – Златоград, по пощата или куриер на адрес – гр.Златоград - 4980, обл.Смолян, ул.”Стефан Стамболов” №1. Към декларациите, изпратени по пощата или куриер се прилага документ за платена такса „административно обслужване” по банкова сметка : IBAN – BG68STSA93008432230400, КОД – 448007, BRG – STSABGSF, „Банка ДСК” ЕАД , Община Златоград.Приложения:
1. Декларация по чл. 20, т. 1 и чл. 21 ал. 1, 2 и 3 от Наредба №8 на Общински съвет гр. Златоград за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги

2. Декларация по чл. 23, т. 1 от Наредба №8 на Общински съвет Златоград за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги


ОЩЕ НОВИНИАктуално
Предстоящи събития