A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

О Б Я В Асряда, 16 Септември 2009  1317

УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД,

Във връзка с провеждането в Златоград на септемврийските литературни дни и празниците, посветени на легендарния Делю войвода, уведомяваме всички желаещи да осъществяват търговска дейност в периода на празниците /18.09.2009 г.-22.09.2009 г./, че за целта е необходимо да се получи разрешително от Общинска администрация – Златоград.
Приемането на заявки за ползване на търговски клетки ще започне от 17.09.2009г. /четвъртък/.
Настаняването на търговците ще се извършва след получаване на разрешително от Общинска администрация – Златоград.
За допълнителна информация търсете гл. специалист „Наеми и пазари” Аделина Найденова, ет. 5, стая №4 /в ляво/, тел. за контакти 03071/44-30 GSM: 0893 380 728


ОЩЕ НОВИНИАктуално
Предстоящи събития