A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

О Б Я В Асряда, 15 Септември 2010  1323

Уважаеми жители на град Златоград,

Във връзка с предстоящите Делюви празници общинското ръководство организира почистване на град Златоград в периода от 14 до 17 септември 2010г.
Призоваваме всички граждани, управители на домсъвети, ръководители на предприятия и учреждения, управители на търговски обекти и заведения да се включат в кампанията като организират почистване на районите и прилежащите терени от тротоари, улични платна и зелените площи около жилищните сгради, междублоковите пространства, производствени, административни сгради, складови помещения и други имоти, които управляват и стопанисват.
Събраните битови отпадъци да се поставят в съдовете за отпадъци, а останалите до тях. Извозването ще се извършва по график, от общинска дейност „Чистота”, а извън графиците-след предварително заявяване на тел. 25-51.

Общинска администрация Златоград


ОЩЕ НОВИНИ


петък, 14 Юли 2023
120

Актуално
Предстоящи събития