A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

О Б Я В Aпетък, 07 Февруари 2020  516

ЗА НАБИРАНЕ НА КАНДИДАТИ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ВОЕННА СЛУЖБА
Военно окръжие II степен - Смолян
Офис за военен отчет - Община Златоград

Със заповед № ОХ-86/28.01.2020 г., на Министъра на отбраната на Република България, са обявени вакантни войнишки длъжности във военни формирования от Сухопътните войски, като са разкрити процедури за провеждане на конкурси за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина, както следва:
-за в.ф.28610-София – 10 (десет) длъжности;
-за в.ф.24150-Стара Загора – 7 (седем) длъжности;
-за в.ф.54740-Хасково – 8 (осем) длъжности;
-за в.ф.54100-Ямбол – 24 (двадесет и четири) длъжности;
-за в.ф.38220-Плевен – 10 (десет) длъжности;
-за в.ф.34750-Карлово – 50 (петдесет) длъжности;
-за в.ф.56040-Благоевград – 6 (шест) длъжности;
-за в.ф.54990-Враца– 4 (четири) длъжности;
-за в.ф.24490-Асеновград – 8 (осем) длъжности;
-за в.ф.28880-Белене – 13 (тринадесет) длъжности;
-за в.ф.44220-Пловдив – 7 (седем) длъжности;
-за в.ф.28330-Смолян – 10 (десет) длъжности;
-за в.ф.24620-Свобода – 7 (седем) длъжности;
-за в.ф.42600-Мусачево – 8 (осем) длъжности;
Желаещите за участие в конкурсите могат да получат пълна информация от Военно окръжие II степен - Смолян и Офиса за военен отчет: гр.Златоград, ул. „Ст.Стамболов” №1, ет.6, стая №6 или на телефон 0897000766, всеки работен ден на офиса, от 08.30 до 12.30 часа и от 13.30 до 17.30 часа, за наименованията на вакантните длъжности, населените места на военните формирования, изискванията към длъжността, необходима квалификация и допълнителни изисквания; начина, мястото и датата за провеждане на конкурсите, нормативите за изпит по физическа подготовка и условията за допускане до участие в конкурсите; необходимите документи, които кандидатите следва да представят, за участие в конкурса; срок за подаване на документите за вакантните длъжности.
Място за подаване на документите: Военно окръжие II степен – Смолян.
Направления за медицинско освидетелстване за годност за военна служба и за оценка на психологическа пригодност на кандидатите в структурите на ВМА се издават по график.
Информация за длъжностите, определени за приемане на военна служба, могат да се намерят в сайта на Министерство на отбраната www.mod.bg и сайта на Централно Военно окръжие www.comd.bg.

Офис за военен отчет - Община Златоград


ОЩЕ НОВИНИАктуално
Предстоящи събития