A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

О Б Я В Aпонеделник, 27 Август 2018  671

О Б Я В A
ЗА НАБИРАНЕ НА КАНДИДАТИ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ВОЕННА СЛУЖБА


Със заповед ОХ №-673/14.08.2018 г. на министъра на отбраната на Република България са обявени вакантни длъжности от Сухопътните войски и е разкрита процедура за провеждане на конкурс за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина, както следва:
• За Военно формирование 28610 - София - 10 длъжности;
• За Военно формирование 38220 - Плевен - 18 длъжности;
• За Военно формирование 34750 - Карлово - 47 длъжности;
• За Военно формирование 26400 - Благоевград - 28 длъжности;
• За Военно формирование 26240 - Сливен - 9 длъжности;
• За Военно формирование 24620 - Свобода - 20 длъжности;
• За Военно формирование 28880- Белене- 14 длъжности;
• За Военно формирование 28330- Смолян-15 длъжности.
Желаещите за участие в конкурсите могат да получат пълна информация от Военно окръжие - Смолян и Офиса за водене на военен отчет – Община Златоград за наименованията на вакантните длъжности, изискванията към длъжността, необходима квалификация и допълнителни изисквания; начина, мястото и датата за провеждане на конкурсите, нормативите за изпит по физическа подготовка и условията за допускане до участие в конкурсите; необходимите документи, които кандидатите следва да представят, за участие в конкурса.
Документите за обявените длъжности се подават до 28.09.2018 г. във Военно окръжие - Смолян или Офиса за водене на военен отчет в общинска администрация Златоград.
Направления за медицинско освидетелстване за годност за военна служба и за оценка на психологическа пригодност на кандидатите в структурите на ВМА се издават от Военно окръжие - Смолян.
Информация за длъжностите, определени за приемане на военна служба, може да се намери в сайта на Министерство на отбраната www.mod.bg и сайта на Централно Военно окръжие www.comd.bg.

Телефон за контакти:
0301/6-30-52 и 0884251757- Военно окръжие Смолян
0897000766 – Офис за водене на военен отчет Община Златоград


ОЩЕ НОВИНИ


понеделник, 06 Юни 2022
48

Актуално
Предстоящи събития