A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

О Б Я В Aчетвъртък, 17 Септември 2020  167

Със заповеди ОХ №-669/19.08.2020г. и ОХ-705/02л09.2020 на Министъра на отбраната на Република България са обявени вакантни длъжности от Съвместно командване на силите и Военновъздушните сили за провеждане на конкурс за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина, както следва:
за СКС - 167 длъжности и за ВВС- 216 длъжности
Желаещите за участие в конкурсите могат да получат пълна информация от Военно окръжие - Смолян и Офиса за военен отчет – Община Златоград за наименованията на вакантните длъжности, изискванията към длъжността, необходима квалификация и допълнителни изисквания; начина, мястото и датата за провеждане на конкурсите, нормативите за изпит по физическа подготовка и условията за допускане до участие в конкурсите; необходимите документи, които кандидатите следва да представят за участие в конкурса.
Документите за обявените длъжности се подават в срок, във Военно окръжие -Смолян или Офиса за военен отчет – Община Златоград.
Направления за медицинско освидетелстване за годност за военна служба и за оценка на психологическа пригодност на кандидатите в структурите на ВМА се издават от Военно окръжие - Смолян.
Информация за длъжностите, определени за приемане на военна служба, може да се намери в сайта на Министерство на отбраната www.mod.bg и сайта на Централно Военно окръжие www.comd.bg

Телефон за контакти:
0301/6-30-52 и 0884251757- Военно окръжие Смолян;
0897000766 – Офис за военен отчет Община Златоград


ПРИЛОЖЕНИЯ:
Заповед на Министъра на отбраната № ОХ-705 от 02.09.2020 г.
Заповед на Министъра на отбраната № ОХ - 669 от 19.08.2020 г.


ОЩЕ НОВИНИ


понеделник, 06 Юни 2022
51

Актуално
Предстоящи събития