A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

Няма епидемичен взрив в Златоградчетвъртък, 16 Април 2015  959

Уважаеми жители и гости на Община Златоград,

Наблюдаваната през последния месец тенденция за увеличаване на заболяванията сред хората, характеризиращи се със стомашно-чревни разстройства, придружени най-често от силна болка в корема, диария, повръщане, отпадналост и висока температура, бе причина да се проведе работна среща на представителите от Общинската епизоотична комисия в Златоград, отговорни за опазване на общественото здраве.
Причинители на подобни стомашно-чревни разстройства могат да бъдат както многобройните вируси, така и патогенни бактерии.

В тази връзка РЗИ - Смолян, чрез отговорните си представители за Община Златоград, на 15.04.2015 г., са взели контролни проби за химичен и микробиологичен анализ на водата както от градската водоснабдителна мрежа, така и от описаните по-долу основни местни водоизточници :
- „Кадиев врис”;
- „Буньов врис”;
- „Божек”;
- „Пирийца”;
- „Мангово”.
Получените резултати от химическия анализ показват, че няма отклонение от нормалните стойности на водата.

Освен текущите анализи, които се правят на постъпилите за лечение пациенти със стомашно-чревни разстройства, на 14. 04. 2015 г. в РЗИ – Смолян целенасочено са анализирани 13 бр. контролни проби от пациенти със стомашно-чревни разстройства, които не са показали наличие на патогенни бактерии.

Резултатите от горепосочените анализи дават основание отговорните институции да се обединят около становището, че няма епидемичен взрив в Община Златоград.
Словесната спекулация и неправилните коментари по този случай допълнително изострят ситуацията и създават излишно напрежение сред обществеността. Некомпетентните изказвания имат само отрицателно въздействие върху публичния живот и създават масова паника сред местните жители и гости на града.
В ситуация на повишена заболеваемост , причинена от вируси, предадени по контактно-битов път, компетентните институции препоръчват спазване на добра лична хигиена, изолиране на болния и своевременно търсене на лекарска помощ.
Областна дирекция „Безопасност на храните ” гарантира безопасността и качеството на храните, които се разпространяват в търговската мрежа в общината. РЗИ гарантира контрола върху качеството на водите към настоящия момент, а ВиК гарантира качеството на водата в Община Златоград.


ОЩЕ НОВИНИ


петък, 06 Януари 2023
106
вторник, 03 Януари 2023
143

Актуално
Предстоящи събития