A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

Нова програма за безплатно саниране на жилищни сградивторник, 18 Август 2015  824

Нова програма за безплатно саниране на жилищни сградиНа 17.08.2015г., в залата на Общински съвет Златоград, Мирослав Янчев – Кмета на Община Златоград, проведе среща с управителите на сградите в режим на етажна собственост в гр. Златоград.
На срещата бяха представени възможностите за кандидатстване по Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020г.” Програмата предвижда безвъзмездно предоставяне на целеви средства (над 2 млн. лв.) за енергийна ефективност, включващи: подмяна на дограма, външна изолация на сградата, топло и хидроизолация на покрива и др.
Кандидати по Програмата могат да бъдат:
- Еднофамилни жилищни сгради, които са масивни и проектирани преди 26 април 1999г., в случай, че техни собственици са социално слаби граждани, получаващи социални помощи за отопление от Общината или държавата;
- Многофамилни жилищни сгради, които са масивни и проектирани преди 26 април 1999г.;
- Многофамилни жилищни сгради с не повече от 35 самостоятелни жилищни обекта, строени по индустриален способ, които са извън обхвата на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради.
Кандидатите следва да направят сдружение на собствениците, по смисъла на Закона за управление на етажната собственост. Очакваме в най-скоро време да ни бъдат предоставени образци, специално адаптирани към Програмата, които ще улеснят собствениците и процеса по учредяване на сдруженията.
Служители от Общинска администрация Златоград имат готовност да окажат необходимото пълно съдействие при подготовка на документи за кандидатстване по Програмата.


ОЩЕ НОВИНИ


понеделник, 27 Март 2023
36

Актуално
Предстоящи събития