A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

Нова детска площадка в с. Аламовципонеделник, 17 Септември 2012  1146

Нова детска площадка в с. АламовциС музика, песни и танци на 15.09.2012 г. в с. Аламовци бе открита детска площадка. Тя се реализира със средства от ПУДООС по проект „Красотата на природата е моят свят, мое ежедневие, мой ангажимент”.
Много естествени усмивки и радост се четеше в очите на малките деца, които заедно с родителите си уважиха официалното окриване на площадката от кмета на община Златоград и Кмета на с. Аламовци.
Наред с дейностите по изграждането на детската площадка, с участието на населението от с. Аламовци и еколозите от община Златоград, бяха реализирани дейностите по озеленяване и почистване на площите за обществено ползване и общинския път до селото.
В заключителните си думи, кметът на община Златоград се обърна към хората от с. Аламовци с апел: „Децата са нашето бъдеще – нека да има повече живот на детската площадка”.


Още снимки

ОЩЕ НОВИНИ


петък, 06 Януари 2023
143

Актуално
Предстоящи събития