A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

На вниманието на земеделските производителивторник, 25 Октомври 2016  659

На 26.10.2016г., (сряда), от 10.00 часа, в залата на втория етаж в сградата на Общинска администрация Златоград, Национална служба за съвети в земеделието организира изнесена приемна, на която ще присъстват и експерти от Държавен фонд „Земеделие" – гр. Смолян.
По време на срещата, земеделските производители ще получат актуална информация и съвети в областта на земеделието и развитието на селските райони, включително и за възможностите за финансиране по предстоящите приеми по Програма за развитие на селските райони 2014-2020, схемите за директни плащания и националните схеми за подпомагане.
Планирани последващи срещи, от Национална служба за съвети в земеделието и представители от Държавен фонд „Земеделие" – гр. Смолян, ще се проведат на 28.11.2016г. (понеделник), от 9.00-12.00 часа и на 21.12.2016г. (сряда), от 9.00-12.00 часа.
Телефон за контакти и повече информация: 0885848239; 0886994135


ОЩЕ НОВИНИАктуално
Предстоящи събития