A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

Министърът на енергетиката на посещение в Златоградчетвъртък, 27 Август 2015  624

На 28.08.2015г. /петък/, министърът на енергетиката - г-жа Теменужка Петкова ще посети гр. Златоград.
От 15:30 часа е предвидена обиколка на обектите, които ще бъдат безвъзмездно финансирани по Норвежката програма за изпълнение на мерки по енергийна ефективност.
Г-жа Петкова ще направи оглед на сградите на ОУ „Васил Левски”, СОУ „Антим І” и сградата на Общинска администрация Златоград, които са включени в проект „Реконструкция на котелно и отоплителни системи в сградите на ОУ „Васил Левски”, СОУ „Антим І” и Общинска администрация Златоград”.
С предоставената безвъзмездна финансова помощ в трите сгради ще се извърши цялостна реконструкция на котелните стопанства, включващо монтаж на нови котли с възможност за комбинирано изгаряне на пелети и дърва, подмяна на старите амортизиране отоплителни тела и тръбна мрежа.
Общата стойност на предвидените дейности и за трите обекта е 756 255,99 лв. с вкл. ДДС.
На 18 август 2015г. между Министерство на енергетиката и Община Златоград бе подписан договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Норвежката програма за изпълнение на мерки по енергийна ефективност.
Срокът за изпълнение на предвидените проектни дейности е 11 месеца от датата на подписване на договора.
Предстои провеждане на процедури във връзка с изпълнение на предвидените проекти дейности по реда на ЗОП.


ОЩЕ НОВИНИАктуално
Предстоящи събития