A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

МИНИСТЪР МЛАДЕНОВ ОТКРИ ЦОП В ЗЛАТОГРАДпонеделник, 06 Юни 2011  1492

МИНИСТЪР МЛАДЕНОВ ОТКРИ ЦОП В ЗЛАТОГРАДМинистърът на труда и социалната политика Тотю Младенов и кметът на община Златоград Мирослав Янчев откриха днес, в Златоград, Център за обществена подкрепа.
Центърът за обществена подкрепа се реализира по проект „Партньорство в подкрепа на децата и семействата от област Смолян”, който стартира на 1 януари 2011г. на територията на общините Златоград и Доспат. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски социален фонд, в рамките на схема за безвъзмездна помощ „Социални услуги за социално включване”.
Основните цели са насочени към превенция на изоставянето на деца, подкрепа на семейството при отглеждане на детето, работа с деца и родители за връщане в училище, консултации, услуги за деинституционализацията и реинтеграция в семейството.
Развитието на успешна социална политика е един от приоритетите на местната власт. Факт, който се доказва не само от признанията на различни институции, но от многото дейности, реализирани в социалната сфера.
В резултат на големите усилия, положени в тази посока, в Златоград функционират още два центъра, предоставящи разнообразни социални услуги: Дневен център за деца с увреждания „ЗОРА”, Център за социална рехабилитация и интеграция на хора с увреждания, които са делегирана от държавата дейност, които бяха посетени от министър Младенов.
Това е една нова социална услуга, за която община Златоград има човешкия ресурс и политическата воля да я предлага, както на деца и младежи в училищна възраст, така и на техните родители.
В резултат на усилената работа в тази посока, Български Хелзинкски комитет определи Златоград като „модел” в социалната област.
Гости на днешното събитие в Златоград бяха и областният управител на област Смолян Стефан Стайков, заместник областният управител Недялко Славов, изпълнителният директор на Агенция за социално подпомагане Ивайло Иванов, директорът на Регионална дирекция „Социално подпомагане” гр. Смолян Сийка Иванова.
При откриването на Центъра за обществена подкрепа в Златоград, министърът на труда и социалната политика Тотю Младенов заяви, че в резултат на целенасочената политика на правителството и МТСП, от 1 юли 2011 г. минималната работна заплата ще бъде увеличена от 240 на 270 лева.


Още снимки

ОЩЕ НОВИНИ


понеделник, 06 Юни 2022
48

Актуално
Предстоящи събития