A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

Метеокула се монтира в Златоградчетвъртък, 14 Март 2013  1097

Тринадесетметрова метеокула бе монтирана на територията на гр. Златоград, на връх Костадин, в зоната на пирамида №26. Метеокулата е резултат от проект „Чрез превенция да съхраним природната красота на Родопа планина”, който се изпълнява от Областна администрация Смолян и в партньорство с Регион Източна Македония и Тракия по Програмата за Европейско териториално сътрудничество „Гърция – България 2007 – 2013г.”. На територията на област Смолян са монтирани още 14 такива кули. Чрез тях е създадена независима мрежа от автоматични метеорологични станции, монтирани върху кулите от решетъчен тип. Данните от метеорологичните уреди се предават в центровете чрез мобилен оператор. Подбрани са и сателитни информационни източници, чиито параметри в съчетание със стойностите на метеорологичните елементи от кулите, позволяват генерирането на карта за степента на опасността от горски пожари в реално време. По проекта е създадена система за ранно предупреждение на възникнали пожари. Чрез нея се получава предварителна информация за риска от възникване на пожар и възможност за потушаването му в начален стадий.


ОЩЕ НОВИНИ


понеделник, 27 Март 2023
6

Актуално
Предстоящи събития