A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

КОНКУРС  ЗА „ВИРТУАЛЕН ПЪТЕВОДИТЕЛ НА ЗЛАТОГРАД“  понеделник, 10 Октомври 2022  166

 

С идея да се представи община Златоград през погледа на учениците, обявяваме конкурс за създаване на видеоклип на тема: „ВИРТУАЛЕН ПЪТЕВОДИТЕЛ НА ЗЛАТОГРАД“.  

Конкурсът се организира по повод празника на града - 21 ноември, когато ще честваме 110 години от освобождението си.

Целта на местната власт е, чрез конкурса, да подкрепи и популяризира ученическото творчество и креативност.   

Участниците в конкурса следва да създадат видеоклип, с продължителност до 2 минути, който да представи, през техния поглед, Златоград и околностите, природни, културни, исторически забележителности и градска среда, както и всичко друго, с което те биха промотирали Златоград пред света.

В конкурса могат да вземат участие ученици, от 7 до 12 клас, от училищата на територията на Община Златоград.

Всеки участник може да участва с по един авторски видеоклип (заснет с професионална или аматьорска видеотехника (видеокамера, дигитален фотоапарат, смартфон).

Крайният срок за участие е 10 ноември 2022 година.

Видеоклиповете на участниците ще се приемат в Общинска администрация Златоград или на следния електронен адрес: ObA-zlatograd@zlatograd.bg - за конкурса „ВИРТУАЛЕН ПЪТЕВОДИТЕЛ НА ЗЛАТОГРАД“.

С изпращане на своя видеоклип участникът представя и следната информация: трите си имена, години, клас, училище, телефон и електронна поща за връзка.

С участието си всеки участник се съгласява с условията на конкурса и дава разрешение неговият клип да бъде използван за целите на конкурса. Не се изплаща хонорар за получения видеоклип.

Оригиналността, творческия подход,  естетическо и визуално оформление на видеоклипа и представянето на Златоград ще се оценява от жури, което ще бъде съобщено след 10 ноември 2022 г.

Победителят ще бъде обявен до 16 ноември 2022 г.

По време на тържествена сесия за празника на града, 21 ноември 2022г., победителят в конкурса ще бъде награден, а видеоклипът ще бъде излъчен пред всички присъстващи.

Община Златоград предвижда видеоклипът на победителя да бъде поставен на официалната интернет страница на общината – www.zlatograd.bg , като визитна картичка на Златоград.

 


ОЩЕ НОВИНИАктуално
Предстоящи събития