A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

Конкурс "Красив Златоград"вторник, 23 Декември 2014  636

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

В продължение на седем години местната власт успя да реализира значими инфраструктурни проекти, които подобриха визията на административния център на Община Златоград и способстваха за утвърждаването на града ни като предпочитана туристическа дестинация не само за български, но и за чуждестранни туристи.
Етнографският ареален комплекс „Златоград”, като част от „100-те национални туристически обекта в България”, е и главната притегателна сила за туристите в Златоград. Старият град е уникален със своя стил в национален мащаб и е единственият български музей на открито.
С настоящото писмо искам да Ви предложа да обединим усилията си за подобряване вида на градската среда и архитектура в останалата част на Златоград и общината, с идея да превърнем родното място привлекателно за живеене.
В качеството си на Кмет на Община Златоград инициирам кампания за благоустрояване на фасади и аранжиране на дворни и междублокови пространства, чрез създаване на атрактивни и привлекателни зелени площи, които да подобрят околното ни пространство. Идеята е, чрез ежегодни конкурси, да номинираме най-добре аранжиран зелен двор, поддържано междублоково пространство и фасада на фирма или институция.
През 2015 година ще бъдат връчени номинации в три категории:
1. Най-атрактивно дворно пространство в частно жилище: еднофамилно и многофамилно;
2. Най-атрактивна фасада и прилежаща територия на фирма;
3. Най-атрактивна фасада и прилежаща територия на публична институция.

Изразявам надежда, че партньорството, което Ви предлагам ще бъде ползотворно за всички.

В очакване да се включите в инициативата, оставамС уважение,

МИРОСЛАВ ЯНЧЕВ
Кмет на Община Златоград


ОЩЕ НОВИНИ


петък, 06 Януари 2023
110
вторник, 03 Януари 2023
147

Актуално
Предстоящи събития