A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

Клиничната ни лаборатория получи дарениепонеделник, 28 Януари 2019  553

Клинична лаборатория в общинската болница „проф. д-р Асен Шопов“ ЕООД в град Златоград получи дарение - нов Кръвно-газов анализатор EASYBLOODGAS на стойност с ДДС 7 140 лева. Апаратурата е дарение от „БУЛТЕКС 99“ ЕООД, представлявано от Стефан Славчев Башев. Кръвно-газовият анализатор вече е въведен в експлоатация. Според Началник клиничната лаборатория д-р Асен Емилов апаратът извършва директно измерване на pH (активност на водородните йони), PO2 (парциално налягане на кислорода) , PCO2 (парциално налягане на въглероден диоксид) и още 11 изследвани параметри с кратки срокове за получаването им. Изследванията на пациентите могат да се извършват по договор с НЗОК и здравно осигурителни фондове или да се заплащат. Клиничната лаборатория притежава всички необходими сертификати за извършване на своята дейност. Пациентите се приемат и обслужват от лаборанти с дългогодишен стаж, които са отлично подготвени. Резултатите се валидират от лекар с призната специалност по клинична лаборатория и богат опит. В лабораторията е осигурена безопасна среда както за пациента, така и за медицинския персонал, при вземането на биологичния материал и извършването на изследванията.


ОЩЕ НОВИНИАктуално
Предстоящи събития