A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

Кампания „Да изчистим България заедно”сряда, 15 Август 2018  762

Уважаеми жители на Община Златоград,


И тази година ние сме партньор на Националната кампания „Да изчистим България заедно” в подкрепа на Световния ден на почистването – 15 септември.

Призоваваме всички жители, учреждения и институции, фирми и предприятия в Общината Златоград, да се включат в организираните мероприятия за почистване на замърсени площи.

Участъците, определени за почистване  в деня на кампанията – 15 септември, за гр.Златоград, са:


Участък

Описание на участъка

Участък № 1

Прилежащи площи и скатове към речното корито на пътна отсечка от изхода на гр.Златоград до изворна чешма „Пирийца" 

Участък № 2

Прилежащи площи и скатове към речното корито на пътна отсечка от моста на  „Пирийца”  до разклона за с. Старцево

Участък № 3

Прилежащи площи и скатове към речното корито на пътна отсечка от изхода на гр.Златоград до разклона за м.”Студената вода”

Участък № 4

Прилежащи площи и скатове към речното корито на пътна отсечка от м.”Студената вода” до разклона за с. Долен

Участък № 5

Прилежащи площи и районите около обществените чешми и местата за отдих   на пътна отсечка от изхода на гр.Златоград до язовир Златоград,  вкл. пътя за ВЕЦ-а

Участък № 6

Прилежащи площи и районите около обществените чешми и местата за отдих   на пътна отсечка от разклона за с. Аламовци до ГКПП

Участък № 7

Междублокови пространства в гр. Златоград


Желаещите да се включат в почистването, могат да заявят избрания участък и да получат материали в Общинска администрация Златоград,  до 10.09.2018г.


За останалите населени места, определянето на участъците и организацията за почистването им се извършва от кметовете и кметските наместници на съответното населено място.


 За допълнителна информация, относно организацията за почистване, Общинска

администрация Златоград обявява телефон за връзка – 0895272282.


ВАЖНО! Надяваме се, че след деня на почистването, ще продължите Вашите ангажименти за намаляване количеството на отпадъците, като събирате разделно за превръщането им в ценна суровина!                                                                


Общинска администрация  Златоград


ОЩЕ НОВИНИ


понеделник, 27 Март 2023
35

Актуално
Предстоящи събития