A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

ИЗТИЧАЩИ КРАЙНИ СРОКОВЕ ЗА ПРЕДСТОЯЩИТЕ ИЗБОРИпетък, 29 Октомври 2021  97

Уважаеми избиратели в Община Златоград,

Във връзка с насрочените избори за президент и вицепрезидент на Републиката и за народни представители на 14 ноември 2021г. и крайния срок за:

-подаване на заявления за гласуване с подвижна избирателна кутия от избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателно си право в изборното помещение,

- подаване на заявления за гласуване по настоящ адрес и

- подаване на заявления за гласуване на друго място от кандидати за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители, членове на ЦИК, РИК и наблюдатели,

Общинска администрация Златоград организира дежурство от 8,30 ч. до 18,00 ч. на 30.10.2021г. (събота), в Центъра за административно обслужване на адрес гр. Златоград, ул. „Стефан Стамболов“ № 1, за да могат желаещите да подадат съответното заявление.


ОЩЕ НОВИНИАктуално
Предстоящи събития