A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

ИЗРАЗЕТЕ МНЕНИЕ!петък, 26 Юни 2009  1518

ИЗРАЗЕТЕ МНЕНИЕ!Уважаеми съграждани,
Използвам възможността, която ни дават новите технологии и по-точно интернет пространството, да се обърна към вас с апел да изразите своето мнение, относно предложението ми да се наложи Временен Мораториум за издаване на административни актове за извършване на строителство в имоти, разположени в частта на Стария град и Възрожденския комплекс в централната градска част.
Идеята ми е продиктувана от зачестилите застроявания в чертите на Стария град, които се явяват в разрив, като обем и външен вид, с типичната за комплекса архитектура.
Общинска администрация Златоград ще изготви Стратегия за опазване на културното наследство, включваща правилата и нормативите за устройство на видовете територии и устройствени зони, упоменати по-горе, със специфичен начин на застрояване.
Докато гореописаната Стратегия влезе в сила, предлагам временно да се забрани строителството на сгради, които не отговарят на характера на застрояване в устройствените зони с наличие на недвижими паметници на културата – във Възрожденски комплекс в центъра на града и в Стария град.
Мораториумът се налага до приемане на съответната Стратегия за опазване на културното наследство, с която ще се даде статут за устройствените показатели в тези части.
Уважаеми съграждани, очаквам да проявите гражданска позиция и да изразите вашето мнение, като отговорите на въпроса:

Към АНКЕТАТА >>

Вашето становище е от голямо значение за местната власт, която разчита много на гражданската ви съпричастност.
Благодаря ви за отделеното време!

Временни резултати от анкетата:
Да - 32
Не - 87


ОЩЕ НОВИНИАктуално
Предстоящи събития