A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

ИНФОРМАЦИЯпетък, 22 Януари 2016  811

В рамките на проект „Нови възможности за грижа”, Община Златоград стартира прием на заявления от кандидатите за медицински специалисти, които желаят да бъдат наети по проекта. Срокът за подаване на документите е от 22.01.2016г. до 26.01.2016 г. включително, в Център за социална рехабилитация и интеграция гр. Златоград, на ул. „Славей” №7А. В случай, че до 26.01.2016 година не са постъпили достатъчно заявления, срокът за прием може да бъде удължен най – късно до 29.01.2016 година.

Необходими документи за кандидатстване:

• Заявления (Приложение 1) по образец
• документ за самоличност (за справка)
• автобиография
• диплома за медицинско образование
• документ, доказващ професионален медицински опит минимум 1 година (служебна бележка от работодател/ трудова книжка/ др.)
• служебна бележка от месторабота, удостоверяваща, че кандидатът работи (ако е трудово ангажиран)
• пенсионно разпореждане (ако кандидатът е пенсионер)


ОЩЕ НОВИНИАктуално
Предстоящи събития