A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

Информационна среща на МИГ Кирково-Златоградчетвъртък, 18 Януари 2018  872

Информационна среща на МИГ Кирково-ЗлатоградНа 17.01.2017г. в Малката зала на ОНЧ „Просвета 1908“ гр. Златоград се проведе информационна среща във връзка с одобрената Стратегия за Водено от общностите местно развитие на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група Кирково-Златоград“.
На срещата присъстваха заинтересовани страни от секторите публичен, стопански, нестопански, както и физически лица.
Кметът на Община Златоград – Мирослав Янчев представи екипа, който ще управлява изпълнението на Стратегията. По време на срещата се представиха възможностите за кандидатстване с проекти пред Местната инициативна група, конкретните програми, мерки, допустими бенефициенти и бюджет, заложени в одобрената Стратегия за Водено от общностите местно развитие, както и друга актуална информация.
Всеки желаещ да получи повече информация може да го направи в офиса на Местната инициативна група, намиращ се на адрес: общ. Златоград, гр. Златоград, ул. Стефан Стамболов № 1 и на сайта на МИГ-а www.mig-kirkovo-zlatograd.com .


ОЩЕ НОВИНИАктуално
Предстоящи събития