A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

„Играй хокей - бъди здрав”петък, 01 Март 2013  1011

„Спортен клуб по хокей на трева Златоград”, в партньорство с община Златоград, Общински детски комплекс и златоградските училища: ОУ „Васил Левски” и СОУ „Антим І”, ще реализира проект „Играй хокей - бъди здрав” по Програма „Спорт за деца в свободното време” на Министерство на физическото възпитание и спорта. Проектът е насочен към създаване на условия и възможности за децата от Златоград, непрактикуващи системно спорт, да осмислят свободното си време чрез опознаване на нов атрактивен спорт - хокей на трева, мотивирането им да участват в спортни занимания за подобряване на физическата им дееспособност и формиране на социални качества в децата – умения за работа в екип, толерантност, солидарност, спазване на принципите на „Fair play”(„Честна игра”).
Основната цел на проекта е осмисляне свободното време на децата от Златоград през ваканциите и популяризиране на хокея на трева като възможност за алтернативен избор. В рамките на проекта щесе създадат условия и възможности за участие на 45 деца в безплатни спортни занимания през пролетната и лятната ваканции, което ще осигури възможност на треньорите в спортен клуб по хокей на трева „Златоград” за селекция на деца с перспективи за спортно развитие, като минимум 8 деца ще попълнят клубните отбори. Ще се проведе и летен празник „Хокеен камп” като превенция срещу нетолерантността, насилието, употребата на цигари, алкохол и наркотици, с участие на деца и младежи от ОДК Златоград.

Спортни занимания ще се провеждат в три групи веднъж дневно, под ръководството на един лицензиран треньор по хокей на трева, по един астрономичен час на спортната площадка в двора на ОУ „Васил Левски”, през периода 1 март 2013г. - 15 август 2013г., както следва:
- пролетна ваканция – 29 март 2013г. – 7 април 2013г.
- лятна ваканция – 1 юни 2013г. – 30 юли 2013г.

Записването за участие се извършва до 20.03.2013г. чрез попълване на заявление за участие от децата, подписани и от родителите. Заявления може да получите от г-н Велин Хаджиев (представител от ОУ „Васил Левски) и г-ца Ирина Кушева (представител от СОУ „Антим І”).
Имената на участниците ще бъдат обявени на училищните табла. Всички участници, които успешно се включат в 36-те спортни занимания по проекта, ще бъдат поканени на Летен хокеен камп и ще получат своите удостоверения, а осемте най-добри ще бъдат поканени за състезатели в клубните отбори по хокей на трева.
Инвестицията в здравето на децата чрез спорт е обща грижа, очакваща нашата ангажираност.


ОЩЕ НОВИНИ


петък, 06 Януари 2023
143

Актуално
Предстоящи събития