A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

Фотоконкурс "Златоград през моя обектив"сряда, 12 Ноември 2014  1266

През 2014г. се навършват 102 години от Oсвобождението на Златоград.
През ноември 1912 година, 34 години по-късно след първото си Освобождение, Златоград осветява първото трицветно българско знаме, а тричленна комисия на Временната управа създава Протокол №5, с който се завещава на бъдните поколения датата на Свободата – 21 ноември (нов стил), както и завета „Свещената дата да се празнува всяка години от всички златоградчани като местен народен празник”.
Изхождайки от значимостта на празника на Златоград и следвайки завета на Протокол №5, Община Златоград обявява фотоконкурс на тема: „ЗЛАТОГРАД ПРЕЗ МОЯ ОБЕКТИВ”. Със средствата на фотографията инициаторите на конкурса очакват да видят незабравими събития, хора, природа и емоции, които само участниците във фотоконкурса са забелязали.

Регламент и общи условия на фотоконкурса "Златоград през моя обектив"
1. Участници
- Право на участие имат всички фотографи, професионалисти и любители, без ограничения във възрастта.
- Фотографи, ненавършили 18 години, могат да вземат участие единствено при съгласието на техните родители или законни настойници.
2. Tема: "Златоград през моя обектив"
Фотоконкурсът има за цел да покаже и да популяризира Златоград – неговите хора, природа, забележителности, архитектура, любими места.
3. Технически изисквания
3.1. Всеки автор може да участва с максимум 3 снимки и с 1 фоторазказ (група от 4 до 8 фотографии).
3.2. Снимките трябва да са разпечатани на книжен носител, формат А3, както и в дигитален формат JPEG, да имат заглавие и задължително да бъдат придружени от кратък текст, описващ мястото, ситуацията и историята на снимката - до 500 знака.
3.3. Големината на изображението трябва да бъде нe по-малка от 1500 пиксела по дългата страна. Резолюцията на изображенията трябва да е не по-малка от 200 dpi. Файловете не трябва да са по-големи от 10MB. Всеки автор трябва да може да предостави изходен файл (снимка в оригинален размер).

3.4. Допускат се следните допълнителни обработки на снимката:
- обработка на яркост и контраст;
- изостряне на изображението;
- прекадриране на снимката.
Не се допускат фотоколажи, както и снимки, които са грубо ретуширани дигитално или съдържат допълнително прибавени надписи и графики. Целта на конкурса е да покаже снимки, които се доближават максимално до естествената среда, която са запечатали, а не да се показват умения на автора да работи с фотообработващи програми.

4. Авторски права
4.1. Авторските права са притежание на фотографите.
4.2. Участниците в конкурса могат да изпращат само фотографии, направени от тях самите и върху които имат авторски права. Организаторът, Община Златоград, не проверява авторството на фотографиите и приема акта на изпращането им като декларация за авторство от страна на участниците. За автор на снимката ще бъде считан кандидатът, чието име е записано в текста на електронната поща, с който снимката е изпратена за конкурса. Снимките не бива да са обвързани с договор за изключителни авторски права към трети лица.
4.3. Изпращайки фотография за участие в конкурса, участниците дават съгласието си организаторите да ги използват по следния начин: да ги публикуват на хартия или в електронен формат, да бъдат включени в изложби, както и да бъдат използвани от други медии в публикации, свързани с изявата и с цел реклама и представяне на конкурса. Участникът освобождава организатора на конкурса - Община Златоград от всякакви претенции на трети лица, свързани с използване на творбата за цели на конкурса, както и за публикация на информационни материали, свързани с дейността на Общината.
5. Регистрация и изпращане на снимки за участие:
Регистрацията за участие и изпращането на снимки става на адрес:
Гр.Златоград, ул. „Стефан Стамболов” № 1, както и на ел. поща ObA-zlatograd@zlatograd.bg
Към всяка снимка трябва задължително да има следната информация:
- заглавие на снимката
- име на автора
- година на заснемане
- за участници под 18 г. - възраст и име на родител/настойник
- телефон за връзка

До участие в конкурса няма да бъдат допускани творби, изпратени с неточна или непълна информация.
Всеки участник ще получи на електронния си адрес потвърждение за успешно извършената регистрация на материала, който е изпратил за участие в конкурса.

6. Срок за изпращане на снимките
Конкурсът се открива на 13 ноември 2014 г.
Краят на конкурса настъпва в 17.00 часа на 19 ноември 2014 г.
Снимки за участие могат да се изпращат по всяко време между началото и края на конкурса.

7. Избор на победители
Снимките ще бъдат оценявани от жури, включващо представители на Общински съвет Златоград, на Кмета на Община Златоград, на фото клуб „Златоград”, на медия и външен експерт.
8. Обявяване на победителите и награди
На 21 ноември 2014 г. на тържествената сесия на Общински съвет Златоград, по случай Празника на Златоград, ще бъдат оповестени победителите в конкурса. Имената им ще бъдат обявени на официалната интернет страница на Община Златоград www.zlatograd.bg и във Facebook профила на Общината.
Наградите са Първо място: 100 лв.
Второ място: 60 лв.
Трето място: 40 лв.
Ще бъдат връчени и поощрителни награди.

9. Съхранение на лични данни
Предоставените лични данни ще служат само за целите на конкурса, в съгласие със Закона за набиране и съхраняване на личните данни и няма да бъдат предоставяни на трети страни. Личните данни ще послужат за идентифициране на победителите в конкурса и съответното им награждаване.

Фотографът дава съгласието си Община Златоград да използва неговото/нейното име в публичните съобщения, свързани със състезанието.

10. Приемане на правилата на конкурса
С изпращане на творба за участие в конкурса, участниците автоматично декларират, че са запознати с условията на конкурса и че ги приемат.

11. Други
Всички въпроси и казуси, които не са предвидени в настоящите правила, подлежат на конкретно решение от страна на журито.

ОЩЕ НОВИНИ


понеделник, 06 Юни 2022
46

Актуално
Предстоящи събития