A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

ФОТО КОНКУРСпетък, 14 Август 2009  1422

ФОТО КОНКУРСМестната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни при община Златоград, организира младежки конкурс за снимка на тема „Моето родно място”. Вашите предложения изпращайте на e-mail : lub_angelov@abv.bg до 15 септември 2009 година. След оценка на компетентно жури, трите най-добри фотоса ще бъдат наградени. Всички снимки ще бъдат показани на изложба в дните на Дельовите празници 19-21 септември 2009 година.


ОЩЕ НОВИНИАктуално
Предстоящи събития