A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

Фонд „Стипендия за лекари и медицински специалисти“ обявява нов приемпетък, 28 Юни 2024  83

ФОНД

„СТИПЕНДИЯ  ЗА  ЛЕКАРИ  И  МЕДИЦИНСКИ  СПЕЦИАЛИСТИ“

за нуждите от медицински кадри за МБАЛ Златоград и

общините Златоград и Неделино,

учреден на 14.06.2023 година.

ОБЯВЯВА НОВ ПРИЕМ

на заявления за получаване на стипендия

 

Могат да кандидатстват студенти в редовно обучение:

  • лекари /включително специализанти/  
  • медицински специалисти / приоритетно медицински сестри/,

които са новоприети или са записали текущия семестър.

  • Чрез „Фонда“ се покриват  разходите за семестриалните такси.
  • Условие за получаване на стипендия за целия срок на обучение е студентите да са сключили договор с МБАЛ Златоград  или   с общините за работа в болницата или в училища, детски градини и ясли след завършване на обучението си за период, равен на периода на финансиране от фонда.

Информация може да получите от официалния сайт на общините Златоград и Неделино или от:    

  • Димитър Алендаров тел. 0897 864178;
  • Сузана Големилова тел.0879 500320 - Ротари клуб Златоград – Неделино
  • др Личев - тел. 0898 487255- управител на МБАЛ Златоград
  • Елмира  Угорлиева Пехливанова - тел. 0889 998879 - зам. кмет на община Златоград

Здравко Димитров – тел. 0894 449291- зам. кмет на община Неделино


ОЩЕ НОВИНИАктуално
Предстоящи събития