A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

Доставка на компютри и периферна техникачетвъртък, 18 Ноември 2010  1184

Доставка на  компютри и периферна техника На 15.11. 2010г. в библиотеката при ОНЧ ”Просвета - 1908” - гр. Златоград, бяха доставени компютри и периферна техника по Програма „Глобални библиотеки –България”
За 2009 г. в програмата са включени 410 читалищни, 27 регионални, 12 градски и 6 общински библиотеки. Те се намират в 234 общини в страната .
Три са читалищните библиотеките от община Златоград, включени в етап 2009г. по Програма „Глобални библиотеки” – ОНЧ „Просвета” – гр. Златоград, НЧ „Прогрес” – с. Старцево и НЧ „Орфей” – с. Ерма река. А в етап 2010г на Програмата е селекционирана читалищна библиотека при НЧ „Искра” – с. Долен.

Пакетът по ИКТ оборудване, който получи библиотеката на златоградското читалище, чрез представителят на ПРООН - Росица Димитрова включва: 13 компютри, цветен принтер, мултифункционално устройство и проектор с екран.
След инсталирането на техниката, което се очаква да стане до края на този месец, библиотеките ще предоставят безплатно ползване на компютрите и достъп до интернет на своите потребители.
С реализацията на програмата, общодостъпните библиотеки ще се превърнат в съвременни информационни центрове, което ще осигури по-лесен достъп до информация, ще допринесе за обогатяване на знания, ще улесни и комуникацията, ползването на ресурсите на глобалното общество от местните общности.


Още снимки

ОЩЕ НОВИНИ


понеделник, 06 Юни 2022
51

Актуално
Предстоящи събития