A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

Дискусионен форумчетвъртък, 26 Февруари 2009  1313

Дискусионен форумВ Златоград на 25.05.2009 година се проведе Дискусионен форум, в който взеха участие представители на НПО и местна власт.
Той се организира съвместно от сдружение „Евромодел” – гр. София и Общинска администрация по проект „Партньорство – успех – устойчивост”, реализиран по Оперативна програма „Административен капацитет”.
Основната цел е да се повиши капацитета на структурите на гражданското общество от средни и малки общини за идентифициране и решаване на ключови проблеми и нужди на местните общности и ефективно партньорство с администрацията. Изпълнителния директор на сдружение „Център за развитие на община Златоград” и Председател на общински съвет – Пламен Чингаров, запозна гостите с развитието на гражданското общество в общината и въпроса за регионалната политика и взаимодействие на местна власт и НПО, коментира заместник-кмета Елмира Угорлиева-Пехливанова
Гостите от „Евромодел”, запознаха присъстващите с дейностите по проект „Партньорство – успех – устойчивост”, както и с възможността за работа на НПО от страната в мрежа, за запознаване и стимулиране на местни инициативи – „Партньори за европейско развитие”.
В края на форума бяха обсъдени два документа за партньорство между общинска администрация и НПО в общината: Примерни правила за взаимодействие между община Златоград и НПО, и Структура на модел за партньорство и взаимодействие между администрацията и НПО.


ОЩЕ НОВИНИ


петък, 06 Януари 2023
106
вторник, 03 Януари 2023
143

Актуално
Предстоящи събития