A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ В РАЙОНЕН СЪД ЗЛАТОГРАДпетък, 17 Октомври 2014  813

ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ В РАЙОНЕН СЪД ЗЛАТОГРАДДнес, Районен съд Златоград организира „Ден на отворените врати” за институции, граждани и медии. Проявата е част от националната инициатива на Висшия съдебен съвет за организиране на Дни на отворени врати в българските съдилища. За всички посетители бе осигурен достъп до съдебната зала, деловодството, съдебно изпълнителната служба, бюро „Съдимост”, архива.
Преди 101 години, на 17.10.1913 г., с Указ №24/17.10.1913 г. (ДВ, бр. 272/30.11.1913 г.) е създаден Гюмюрджийския окръжен съд и са открити десет Мирови съдилища, начело с мирови съдии. Едно от тях е Мировият съд в Дъръ дере. Поради тази причина Районен съд Златоград избра днес да организира Ден на отворените врати. В мероприятието се включиха и ученици от СОУ „Антим I”, Златоград, които пресъздадоха съдебен процес за хулиганство. Младите хора, в ролите на районен прокурор, районен съдия, съдебни заседатели, адвокат, обвиняем, обвинител, свидетели и вещо лице, доста убедително и по абсолютно достъпен и интересен начин демонстрираха ролята на съда.
Да припомним, че Районен съд Златоград бе избран да участват като съдилище-модел в изпълнението на проект „Правосъдие-приятел на детето”, който се осъществи от фондация „Международна социална служба-България” и фондация „Детски правен център- България”.
В рамките на този проект, в Районен съд Златоград бе оборудвано специално помещение за изслушване на деца, т.нар. „Синя стая”. "Синята стая" е уютна и приветлива детска стая за игра. Обстановката е дружелюбна, не притеснява детето, буди неговото доверие и му помага да сподели преживяното. В нея специалистът подготвя детето, жертва или свидетел на престъпление за изслушване и/или участва в неговия разпит. В друго помещение, по време на разпита, присъстват прокурор, следовател, обвиняем, адвокат и други значими лица, които наблюдават процеса с помощта на аудио и визуална техника. И двете страни са в постоянна комуникация, благодарение на специална техника. Идеята е разпитът на детето да не е стресиращ и то да разкаже свободно какво се е случило, без да се травмира допълнително от стандартните условия в помещенията, където по принцип се разпитват граждани.
Районен съд Златоград се включва в инициативата „Ден на отворените врати” с идеята да допринесе за повишаването на правната култура на гражданите и изграждане на доверие в работата на съдебната система.


Още снимки

ОЩЕ НОВИНИАктуално
Предстоящи събития