A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

ДА ПОЧИСТИМ ГРОБИЩНИЯ ПАРК В ЗЛАТОГРАДвторник, 26 Март 2019  446

УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА ГР. ЗЛАТОГРАД,
В съответствие с организираното традиционно пролетно почистване на Община Златоград, Ви призоваваме да почистите гробните места, в гробищния парк на гр. Златоград, на починалите свои близки.
Община Златоград предприе действия, свързани с оптимизиране на пространството на гробищния парк, в който, към момента, има около 40 неизвестни гробове.
След месец май 2019г., спрямо всички неидентифицирани гробни места (на които няма надгробни плочи), ще бъдат приложени разпоредбите на Наредба № 2 за здравните изисквания към гробищни паркове (гробища) и погребването и пренасянето на покойници.
Запазените гробни места за вечни времена също трябва да бъдат обозначени, на схема и на терен, с подходящи маркиращи знаци. За целта е необходимо да се представи, пред Секретаря на Община Златоград, документ за платена такса.
Очакваме личния принос и съпричастност на всеки от вас, подпомагайки благоустрояването и поддържането на гробищния терен.


ОЩЕ НОВИНИ


четвъртък, 06 Януари 2022
52

Актуално
Предстоящи събития