A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

„Да изчистим България заедно”четвъртък, 05 Септември 2019  285

Уважаеми жители на Община Златоград,

За поредна година Община Златоград ще се включи в Националната кампания „Да изчистим България заедно”. Тази година кампанията разширява обхвата си с нови възможности за подобряване на средата, в която живеем.
На 14 септември доброволците ще могат не само да почистят замърсените зони, но и да инициират редица добри дела, като обновят детски площадки и градинки, боядисат пейки или да дадат други добри примери, с които да направят града ни по-чист и по-красив.
В тази връзка, Общинска администрация Златоград е създала необходимата организация за събиране и извозване на събраните отпадъци и е определила участъците за почистване, както следва:
І. В района на гр. Златоград:

Участък № 1 Прилежащи площи и скатове към речното корито на пътна отсечка от изхода на гр. Златоград до сградата на „Пирийца”
Участък № 2 Прилежащи площи и скатове към речното корито на пътна отсечка от моста на
„Пирийца” до разклона за с. Старцево
Участък № 3 Прилежащи площи и скатове към речното корито на пътна отсечка от изхода на гр.Златоград до разклона за м. „Студената вода”
Участък № 4 Прилежащи площи и скатове към речното корито на пътна отсечка от
м. „Студената вода” до разклона за с. Долен
Участък № 5 Прилежащи площи и скатове и отводнителните канавки на пътна отсечка от изхода на гр.Златоград до ГКПП - Златоград
Участък № 6 Прилежащи площи и районите около обществените чешми и местата за отдих на пътна отсечка от изхода на гр.Златоград до язовир Златоград и по пътя за ВЕЦ-а
Участък № 7 Прилежащи площи, районите около обществените чешми и местата за отдих по
Екопътека „Света Неделя” от ул. „Рила” до връх „Св. Неделя”
Участък № 8 Прилежащи площи, районите около обществените чешми и местата за отдих по
Екопътека „Планинска прегръдка” , която тръгва от нощен клуб „Диана” и завършва при параклиса „Св. Атанас”
Участък № 9 Прилежащи площи, районите около обществените чешми и местата за отдих по пътя за Хасидере, в участъка от края на ул. „Горски пътник” до параклиса „Св. Атанас”
Участък № 10 Прилежащи площи, районите около обществените чешми и местата за отдих, която тръгва от жил.блок Минстрой по пътя до „Св. Екатерина”
Участък № 11 Здравна пътека „Бучето”
Желаещите, да се включат в почистването, могат да заявят избрания участък и да получат материали, в Общинска администрация Златоград, до 12.09.2019г.
ІІ. Информация, относно почистването на останалите населени места в общината, може да получите от съответните кметовете и кметските наместници, които са създали необходимата организация.

За допълнителна информация, относно организацията за почистване, Общинска администрация Златоград обявява телефони за връзка - 0884 600 172 и 0895 272 282

Призоваваме всички жители, учреждения и институции, фирми и предприятия в общината, да дадат своя добър пример, като се включат активно в националната кампания „ Да изчистим България заедно”.


ОЩЕ НОВИНИАктуално
Предстоящи събития