A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

"Да бъдеш баща"понеделник, 24 Ноември 2014  838

През периода 17.11.2014 -23.11.2014 г. ЦДГ "Снежанка"гр.Златоград се включи в кампанията „Да бъдеш Баща“ . В детската градина се проведоха инициативи за привличане на бащите за по-широко участие в живота на децата. Успешните модели и практики ще станат част от достъпен за всеки учител Наръчник за включване на бащите в детската градина и училище.MenCare е глобална кампания за подкрепа на бащинството, чиято мисия е да насърчава включването на мъжете като грижовни, справедливи и подкрепящи бащи в името на семейното благополучие и равенство между половете. Кампанията се осъществява в над 20 страни на територията на 5 континента. (www.men-care.org)
Ползите от активното включване на бащата в детската градина и в училищната общност са безспорни. Ето някои факти, стъпващи на международния опит и изследвания:
• Децата с включени бащи имат по-добра самооценка, по-ниски нива на тревожност и следователно са по-отворени за активно участие в образователния процес.
• Децата с включени бащи имат по-добри умения за справяне в рискови ситуации и по-рядко стават жертви на насилие.
• Когато и за двамата родители ученето е важно, то става важно и за детето. От една страна то следва личния пример, а от друга – насочените усилия за подкрепа водят до образователни успехи.
• Бащата има ключова роля при вземането на решение за продължаване на образованието и завършване на следващ образователен етап.
• Участието на бащата в училищния живот дава по-голяма увереност и сигурност на детето и го стимулира към постижения.
• Емоционалната близост между баща и дете подкрепя по-лесното адаптиране на детето в различни социални среди, подобрява мотивацията за учене и активност и спомага за изграждането на доверие в семейната среда.
• Включването на бащата в отношенията с детската градина/училището подкрепя усилията и на майката за по-активно участие във взаимодействието с образователните институции.
• Включването на бащите във взаимодействието на семейството и образователните институции допринася за привличане на допълнителни ресурси към образованието на децата – финанси, труд, контакти, идеи, инициативи.
Тук ще споделим добри практики от работата в детската градина:
1.Бащи играят утринна гимнастика
2.Бащи четат любими книги
3.Професията на моя баща
4.Спортувам с татко в детската градина
5.Моят баща презентира :
Проведените инициативи донесоха на всички участници много положителни емоции, допринесоха за утвърждаване на ценностните основи на семейството и силата на бащината подкрепа .


Още снимки

ОЩЕ НОВИНИ


четвъртък, 06 Януари 2022
55

Актуално
Предстоящи събития