A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

"Четири лапи" на работа в Златоградпонеделник, 12 Юли 2010  1086

При изпълнението на проекта „Грижа за бездомните животни”, екипът на фондация „Четири лапи” обработи – кастрира, обезпаразити и ваксинира против бяс, 53 броя безстопанствени кучета в община Златоград. От тях 21 бр. мъжки и 32 бр. женски.
Броят на обработените безстопанствени котки е 45 /съответно 22 мъжки и 23 женски/.
Собственици на животни компаньони се възползваха от възможността да предоставят на опитния екип любимците си за кастрация. Кастрирани бяха 20 броя домашни кучета и 8 броя домашни котки.
Общият брой на обработените за едноседмичния период животни е 126.
Обработените безстопанствени животни бяха връщани, със съответната маркировка на ухото, на местата, от където бяха улавяни.
Д-р Марина Иванова, ръководител на екипа, предостави на община Златоград регистър на обработените, по време на проекта, животни. В регистъра има информация за всяко обработено животно - вид и пол, дата и място на улавяне, дата на кастрация, обезпаразитяване и ваксинация против бяс, дата и място на връщане на обработеното вече животно и номера на ушната марка и татуировка.
С прилагане на метода „масова кастрация” при безстопанствените кучета и с популяризирането на ползите от кастрацията на домашни животни, се очаква проблема с безстопанствените кучета да бъде по-лесно решим.


ОЩЕ НОВИНИ


понеделник, 21 Ноември 2022
46
понеделник, 21 Ноември 2022
56

Актуално
Предстоящи събития