A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!неделя, 24 Май 2020  183

Уважаеми учители, дейци на българското образование, наука и култура,
Уважаеми съграждани,
Скъпи ученици,

Честит празник на българската просвета и култура и на славянската писменост!
Вече 12 века българският народ слави имената на двамата велики братя Кирил и Методий, чиято мисия дава най-светлата посока на народа ни, тази на просвещението. Днешният ден е българският символ на духовност!
Изказвайки признателността си към създателите, ценителите и разпространителите на българската просвета и култура, използвам случая да отправя своята специална благодарност към всички местни просветни деятели на културата и образованието.
Тази година вие показахте на всички, че имате силите, волята и вярата да посрещате изпитанията на времето и да ги преодолявате.
Бъдете здрави, бъдете целеустремени и заредени с добри мисли! Имайте смелостта да мечтаете и куража да сбъдвате мечтите си!
Вървете напред по своя път с гореща вяра!

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!

В навечерието на най-българския празник всички образователни и културни институции в Община Златоград бяха озарени от светлина, в знак на признателност и уважение към святото дело на братята Кирил и Методий.
В знак на почит Кметът на Община Златоград Мирослав Янчев поднесе венец пред паметната плоча на първия учител в общината - Яков Змейкович.
Всяка година, по традиция, на този светъл празник, в Община Златоград се награждават просветни и културни дейци за постигнати резултати в организирането на образователната, културно-просветната и духовната дейност.
Тази година, отличени с грамоти, са следните педагози, ученици и читалищни дейци:

СУ „АНТИМ І” ГР. ЗЛАТОГРАД
Елеонора Велева – старши учител по български език и литература;
Елза Личева - старши учител по информатика и информационни технологии;
Наталия Стоилкова – старши учител по английски език;
Румен Ушев - старши учител по физическо възпитание и спорт;
Людмила Ефимова - старши учител по английски език;
Ирина Горова - старши учител по химия и опазване на околната среда;
Сияна Пинева - 5 клас - участник в областен кръг на олимпиада по математика;
Николай Кинанев - 6 клас - класиран с пълна стипендия за участие в международния космическия лагер Space Camp Turkey 2020, първи на областния кръг на олимпиадата по астрономия; участник в областен кръг на олимпиада по математика;
Борис Чолаков – 6 клас - класиран за национален кръг на състезанието по АЕ на Longman, първо място в училищния кръг на Spelling Bee;
Йордана Кундева – 6 клас - второ място на Регионален конкурс „Видях доброто“, гр. Смолян, трето място на Национален конкурс - „Ще обичам аз от сърце таз земя и тоз народ “, гр. Стара Загора, конкурс - „Моите детски мечти“, гр. София, второ място на олимпиада по български език и литература - областен кръг, второ място на областния кръг на олимпиадата по астрономия;
Михаела Белева - 7 клас, класирана за Национален кръг на олимпиада по български език и литература, класирана за финален кръг на Национално състезание по български език и литература ,,Стъпала на знанието';
Йоана Даскалова - 7 клас - класирана за финален кръг на Национално състезание по български език и литература ,,Стъпала на знанието';
Милана Пехливанова - 7 клас, класирана за участие в международния космическия лагер Space Camp Turkey 2020;
Ирина Сидерова - 8 клас второ място за презентация от областен конкурс „Будителите на моя роден край, които трябва да помним“; класирана за финален кръг на Национално състезание по български език и литература ,,Стъпала на знанието';
Антония Букова – 8 клас - класирана за финален кръг на Национално състезание по български език и литература ,,Стъпала на знанието“;
Виктория Мишева - 8 клас първо място на областния кръг на олимпиадата по химия и опазване на околната среда и второ място на Областен кръг на олимпиада по български език и литература;
Ванеса Башева - 9 клас, участие в областен кръг на олимпиада по английски език;
Валерия Маринова - 9 клас, участие в областен кръг на олимпиада по английски език;
Вели Куцков - 9 клас, отлично представяне на областния кръг на олимпиадата по химия;
Асиана Кинанева - 10 клас - първо място на Национален конкурс „Ще обичам аз от сърце таз земя и тоз народ “, гр. Стара Загора;
Кристина Хаджиева - 10 клас, първо място на областния кръг на олимпиадата по английски език;
Златина Шехова - 11 клас - второ място в Национален конкурс „Любовта в нас“, гр. Варна;
Евгения Алендарова - 11 клас - второ място на областен кръг на олимпиада по български език и литература;
Мария Кардашлъкова - 11 клас, класирана за Национален кръг на състезание Longman, участие в областен кръг на олимпиада по английски език;
Езги Ахмед - 12 клас - второ място на Областен кръг на олимпиада по български език и литература, трето място в Националния конкурс по гражданско образование "Хората еднакви и различни";
Клуб за извънкласна дейност „Родолюбие“ с ръководител Теменужка Топчиева;
Клуб за извънкласна дейност по английски език с ръководител Наталия Стоилкова;
Баскетболен отбор юноши 11-12 клас с ръководител Румен Ушев.

ОУ „В. ЛЕВСКИ” ГР. ЗЛАТОГРАД
Нина Пашова – директор;
Искра Даскалова – Инджова – заместник-директор;
Федя Талева – старши начален учител ;
Събка Кильова - Кирчева – старши начален учител ;
Албена Мостабашова – старши учител по английски език;
Румяна Шъкова – старши учител ГЦОУД;
Дария Ломска – І клас, класирана на ІІІ място във финален кръг на Национално състезание по български език и литература „Любословие”;
Марио Дюлгеров – ІІІ „в“ клас, класиран на призово място във финален кръг на Национално състезание по български език и литература „Любословие”;
Христомира Хасапчиева - V клас, класирана на призова място във финалния кръг на национално състезание „Стъпала на знанието. Български език и литература”;
Валентина Кърсова – V клас, класирана на призова място във финалния кръг на национално състезание „Стъпала на знанието. Български език и литература”;
Георги Руменов – VІ клас, класирана на призова място във финалния кръг на национално състезание „Стъпала на знанието. Български език и литература”;
Ивана Петкова – VІ клас, класирана на призова място във финалния кръг на национално състезание „Стъпала на знанието. Български език и литература”;
Пламена Йорданова – VІ клас, класирана на призова място във финалния кръг на национално състезание „Стъпала на знанието. Български език и литература”;
Мария Сивриева –VI „б“ клас, класирана на призова място във финалния кръг на национално състезание „Стъпала на знанието. Български език и литература”;

СУ „СВ. КНЯЗ БОРИС І” С. СТАРЦЕВО
Христо Бодуров – старши учител;
Даниела Чаушева – старши учител начален етап;

ОУ „В. ЛЕВСКИ” С. ЕРМА РЕКА
Елена Керминова – учител начален етап;
Невена Джамбазова – учител;

ОУ „СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ” С. ДОЛЕН
Теменужка Партаджиева - старши начален учител ;

ДГ „РАДОСТ” ГР. ЗЛАТОГРАД
Северина Ангелова – старши учител.
ДГ „ДЕТСКИ СВЯТ” С. ДОЛЕН
Мина Димитрова – старши учител;
ДГ „ЩАСТЛИВО ДЕТСТВО” С. СТАРЦЕВО
Емилия Дрянкова – старши учител
ДГ „ДЕТЕЛИНА” С. ЕРМА РЕКА
Мариана Димитрова – учител.
ОНЧ „ПРОСВЕТА - 1908” ГР. ЗЛАТОГРАД
Николай Харбазов – самодеец;
Петър Чернев – самодеец;
Младежка мъжка фолклорна група с ръководител Нели Шъкова.
НЧ „ПРОГРЕС 1939” С. СТАРЦЕВО
Юлия Станкова - библиотекар;
Мартин Веизов – самодеец;
НЧ „ОРФЕЙ 1947” С. ЕРМА РЕКА
Миглена Върбанова – самодеец;
НЧ „ИСКРА 1997” С. ДОЛЕН
Танцов състав „Искрици”.


Официална церемония по връчването на почетните грамоти ще бъде направена, когато бъдат разрешени културно-масови прояви!


ОЩЕ НОВИНИ


понеделник, 06 Юни 2022
51

Актуално
Предстоящи събития