A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

Болницата в Златоград получи нова линейкасряда, 02 Юни 2021  369

Болницата в Златоград получи нова линейка

Днес, 02.06.2021 г., Кметът на Община Златоград, Мирослав Янчев дари на МБАЛ „Проф. д-р Асен Шопов” ЕООД гр. Златоград, представлявана от д-р Людмил Личев, в качеството му на управител, санитарен автомобил (линейка) „Форд транзит”, с рег. № СМ9160ВА, с включено гаранционно и сервизно обслужване. Автомобилът е придобит по проект „e-Social Health Care”, с акроним„e-SOHECA”, финансиран по Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция-България 2014-2020 и оборудването му съответства на стандарт БДС EN1789:2007+A2:2014 за линейка тип В.

В рамките на проекта Община Златоград е декларирала, че закупената линейка ще бъде използвана за спешни социални случаи за жители на Община Златоград и волята на дарителя е упомената в договора за дарение.


Още снимки

ОЩЕ НОВИНИАктуално
Предстоящи събития