A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

Благоустрояване на улична мрежа в Община Златоградпетък, 30 Ноември 2018  669

Уважаеми жители на Община Златоград,
След завършване на изграждането и подмяната на водопроводните и канализационни мрежи, благоустрояването на уличната мрежа в Община Златоград се предвижда да продължи с полагане на трайна настилка – бетон и асфалт, до края на 2018г., на следните улици:
• В гр. Златоград – ул. „Хан Аспарух”, ул. „Горски пътник”, ул.Дияна”, ул. „Връх Костадин”, ул. „Бяло море”, ул. „Яков Змейкович”, ул.”Здравец” и ул. „Ерма”;
• В с.Старцево – ул. „Бели камъни”;
• В С.Долен – ул. „Младост”.
За информация в хода на строителството се обръщайте към служителя от Общинска администрация Златоград - Севдалин Хаджиев на тел.: 0895509074;
През 2019г. ще се реализира проект „Реконструкция и рехабилитация на улици, съоръженията и принадлежностите към тях в гр. Златоград и с. Старцево, Община Златоград” по Програма за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020. В рамките на проекта са включени общо 17 броя улици от град Златоград и с.Старцево, по които ще бъдат извършени интервенции за подобряване на състоянието им, включително настилката и тротоарите. Включените улици в проекта са, както следва:
• Улици в с. Старцево - ул. „Васил Левски”, ул. „Делю Войвода”, ул. „Европа”, ул. „Пеньо Пенев”;
• Улици в град Златоград - ул. „Ангел Кънчев”, ул. „Бор”, ул. „Хр. Ботев”, ул. „Акация”, ул. „В. Юго”, ул. „Плиска”, ул. „Клокотница”, ул. „Рила”, ул. „Миньорска”, ул. „Албена”, ул. „Рожен”, ул. „Първи май”, ул. „Пейо Яворов”.


ОЩЕ НОВИНИАктуално
Предстоящи събития