A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

Безопасно движение на велосипедистичетвъртък, 12 Май 2011  1000

Уважаеми граждани на община Златоград,

Във връзка с настъпване на летния сезон и масовото използване на велосипеди от жителите на община Златоград за предвижване по улична и общинска пътна мрежа е необходимо същите да отговарят на следните изисквания на ЗДП, за да се участва в движението по пътищата.
- За да участва в движението по пътищата, отворени за обществено ползване, всеки велосипед трябва да има изправни:
1. Спирачки;
2. Звънец, без друг звуков сигнал;
3. Устройство за излъчване на бяла или жълта добре различима светлина отпред и червен светлоотразител отзад; допуска се поставянето на устройство за излъчване на червена светлина отзад;
4. Бели или жълти светлоотразители или светлоотразяващи елементи отстрани на колелата.
- Водачът на велосипед е длъжен да се движи възможно най- близо до дясната граница на платното за движение.
- На водача на двуколесно пътно превозно средство е забранено:
1. Да се движи успоредно до друго двуколесно пътно превозно средство;
2. Да управлява превозното средство, без да държи кормилото с ръка, както и да освобождава педалите, с които контролира превозното средство;
3. Да се движи в непосредствена близост до друго пътно превозно средство или да се държи за него;
4. Да превозва тегли или тласка предмети, които пречат на управлението на превозното средство или създават опасност за другите участници в движението;
5. Да управлява превозно средство по площите, преназначени само за пешеходци. Тази забрана не се отнася за велосипедисти на възраст до 12 години.
- Забранено е движението за велосипедисти в група за тренировка, ако пред и зад групата няма придружители с автомобил или мотоциклет.


ОЩЕ НОВИНИ


понеделник, 06 Юни 2022
48

Актуално
Предстоящи събития