A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

„АТЕЛИЕ НА АКТИВНИТЕ ГРАЖДАНИ”сряда, 10 Декември 2014  887

„АТЕЛИЕ НА АКТИВНИТЕ ГРАЖДАНИ”На проведената на 08 декември 2014 г пресконференция, с участието на Кмета на Община Златоград Мирослав Янчев и Председателя на ОбС Златоград Григор Джангалов, бе представен новия проект – „Ателие на активните граждани”. Той се изпълнява от Сдружение „Център за развитие на Община Златоград”, в партньорство с общината.
От Сдружението споделиха, че проект "Ателие на активните граждани" има амбицията да провокира местните изпълнителни и законодателни органи към ефективна, прозрачна и гъвкава дейност, с отчет на местните и гражданските приоритети. Посочиха и причината да нарекат проекта «Ателие на активните граждани».
Ателие - защото се очаква да се изградят нови отношения между граждани и местна власт, отношения на прозрачност, чуваемост, креативност, с възможност за представяне на различни мнения, аргументираност при избор на решения, съгласно принципите на разумния избор при вземане на решения в условия на дефицит.
Активните граждани – защото успешната общинска политика е възможна единствено, когато гражданите или отделни техни представители активно участват при определяне на нейните приоритети и ги отстояват при временни колебания.
Проект «Ателие на активните граждани» е първия проект, който се изпълнява на територията на Община Златоград, чрез Програмата за подкрепа на НПО, в рамките на финансовия механизъм на Европейското Икономическо пространство 2009-2014 г. Програмата дава възможност на НПО да участват като институционален представител при приемането и отчитането на общинските политики. Проектът е в тематична област -Демокрация, права на човека и добро управление, приоритет Насърчаване на включването на НПО в процесите на формулиране на политики и вземане на решения, съвместно с институциите на местно, регионално и национално ниво.
От Сдружението имат амбицията, припомняйки добрите традиции в Златоград за граждански кампании и добри дела, да подскажат, че «гражданското участие» не е «мисия невъзможна», а да предложат различни форми и начини, как този граждански глас да бъде фактор при определяне на общинската политика. В този смисъл проектът е насочен към лицата, вземащи решения, активните граждани и младежите.
Посочиха се и конкретните дейности по проекта. Първата от включва две открити студио по обществено значими теми, касаещи пряко всяко домакинство - темата за местните данъци и такси (през декември 2014) и темата за общинската инвестиционна програма (през януари 2015). Ще бъдат организирани два публични дебата, насочени към конкретни общински политики : устойчиво управление на отпадъците и участието на младите хора. Чрез «Деня на диалога», ще се даде възможност за еднодневно участие на младежи в управлението на общината и публични институции. Ще има информационен фронт офис за предоставяне информационни и консултантски услуги, вкл. източници на финансиране; подготовка за проектно кандидатстване, както и Услуги на е-правителство – достъп до административни и технически общински услуги, подаване на сигнали, е-услуги на публични институции.
Чрез дейностите за информация и публичност ще бъдат споделени успешни европейски практики за партньорство между НПО и местна власт, както и ще се популяризирана финансовата помощ на Програмата за подкрепа на НПО по финансовия механизъм на ЕИП.


Още снимки

ОЩЕ НОВИНИ


понеделник, 06 Юни 2022
46

Актуално
Предстоящи събития