A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

24 май в Златоградчетвъртък, 25 Май 2017  890

24 май в ЗлатоградТази година, Денят на славянската писменост, на българската просвета и култура - 24 май, бе отбелязан в Златоград особено тържествено - с празнично шествие, в което се включиха всички училища, детски градини и читалища от общината, както и много жители и гости на града.
Празнично настроение създадоха учениците от ОУ „Васил Левски”, гр. Златоград, участващи в проект „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“.
Кметът на Община Златоград - Мирослав Янчев, поздрави всички учители, просветители и дейци за професионалния им труд, благодарение на който златоградските ученици продължават да постигат високи резултати и постижения на областно и национално ниво, да разнасят славата на родния край, да се утвърждават като достойни и успешни граждани на България и Европа.
По традиция, на този ден, Кметът на Общината и Председателят на Общински съвет връчиха ежегодните награди на изявени местни учители и културни дейци. За 2017 г., грамоти за постигнати резултати в организирането, изпълнението и управлението на учебно-образователната, културно-просветната и духовна дейност, получиха следните педагози, читалищни дейци, просветители:
СУ „Антим І” гр. Златоград:
Елза Петрова Личева – старши учител по информатика;
Милена Асенова Дерменджиева - старши учител по английски език;
Невена Бисерова Калфова - старши учител по математика;
Росица Веселинова Въргова - старши учител по физика;
ОУ „В. Левски” гр. Златоград:
Искра Миткова Даскалова - Инджова – заместник –директор учебна дейност на ОУ „Васил Левски” гр. Златоград;
Младенка Василева Манолова – старши учител по физическо възпитание и спорт в начален етап;
Мариета Лозанова Дюлгерова – старши учител начален етап;
Вера Венциславова Бошнакова – старши учител начален етап;
Бойка Филипова Топалова – старши учител начален етап;
СУ „Св. Княз Борис І” с. Старцево:
Десислава Сашева Джандева - Дрянкова – младши учител;
Жасмина Сашева Добрева – старши учител начален етап;
ОУ «В. Левски” с. Ерма река:
Радослав Антимов Топалов – старши учител;
ОУ “Св.Св.Кирил и Методий” с. Долен:
Жасмина Младенова Сапунджиева-старши начален учител
ДГ “Снежанка” гр. Златоград:
Снежана Дякова Икова – учител.
ДГ “Радост” гр. Златоград:
Минка Красимирова Бурдева – старши учител.
ДГ “Детски свят” с. Долен:
Мина Йовчева Димитрова – старши учител;
ДГ “Щастливо детство” с. Старцево:
Мина Стоилова Топчиева – старши учител.
Център за подкрепа за личностно развитие гр. Златоград:
Светлана Альошева Джамбазова – старши учител;
ОНЧ „Просвета - 1908” гр. Златоград
Даниела Тасева – организатор читалищна дейност, ръководител на танцови състави;
Аделина Сариева – библиотекар;
Добромир Кичуков – гайдар;
Сергей Билянов – самодеец, участник в Мъжка битова група
НЧ “Прогрес 1939” с. Старцево:
Бойко Куцков - самодеец;
Атанас Карамучев - самодеец;
Аника Романова – самодеец;
НЧ “Орфей - 1947” с. Ерма река:
Биляна Николаева Кехайова – самодеец.


Още снимки

ОЩЕ НОВИНИАктуално
Предстоящи събития