A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

ЦСРИ, Златоград предоставя нова услуга на своите потребителичетвъртък, 13 Декември 2018  1143

 ЦСРИ, Златоград предоставя нова услуга на своите потребителиОт 12.12.2018 г. ЦСРИ-гр.Златоград разполага с нов физиотерапевтичен апарат BTL-4825S SMART , включващ комбинация между електротерапия и ултразвукова терапия, като прелага най-модерната технология на пазара.
•Характеристики: преносим комбиниран апарат за двуканална електротерапия и едноканален ултразвук с 4,3” цветен сензорен дислей. Запаметени протоколи за терапия в различни медицински области и свободни позиции за потребителски протоколи, вградена база данни с пациенти, вградено ръководство за различни медицински области. Протоколи за едновременна работа с ултразвук и електротерапия.
•Ултразвук-едновременна работа на ултразвуковия апликатор на 1 и 3 MHz. Затопляне на ултразвуковите глави
•Електротерапия-широк набор от ниско и средно честотни токове; режим на терапия с ток и терапия с напрежение,обръщане на поляритета на електродите, тест на състоянието на електродите и пациентните токове.
-поддържани токове-галваничен ток, диадинамичен ток, комбинирани последователности с диадинамици и други избрани токове, Траберт, фарадичен и неофарадичен ток, руска стимулация, стимулационни импулси, правоъгълни импулси, триъгълни импулси, трапецовидни и експоненциални импулси, импулси с нарастване, комбинирани импулси, IG импулси, 2 и 4 полюсна интерференция, ТЕНС-симетричен и асиметричен, NPHV, H-вълни, спастична стимулация-Hufschmidt, спастична стимулация-Jantsch, HVT, импулсно модулиран ток, VMS токове, Kotz токове и EPIR.
Всички токове и клинични протоколи са клинически тествани върху пациенти с различни заболявания.
С този апарат успешно се провежда лечение и профилактика на следните заболявания:
•Заболявания на централна и периферна нервна система-състояния след мозъчен инсулт, парези и парализи, възстановяване на паретични мускули, травми на периферните нерви ,невралгии, неврити, радикулити, радикулопатии, дископатии и дискови хернии
•Заболявания на опорно двигателния апарат-дегенеративни и възпалителни ставни заболявания, артрози, артрити, сухужилни и мускулни заболявания, остеофити /шипове/
•състояния след травми – луксации/изкълчвания/, контузии /натъртвания/, дисторзии /навяхвания/, фрактури /счупвания/

С апарат BTL-4825S SMART ЦСРИ-гр.Златоград ще разшири своята дейност, ще предостави нови възможности за лечение и профилактика на своите потребители, като обхвата на заболяванията ще бъде по-голям, а успоредно с това от услугата ще могат да се възползват и по-голяма част от потребителите на центъра. Притежавайки този апарат потребителите на Център за социална рехабилитация и интеграция град Златоград ще имат възможност за долекуване на потребителите, които посещават различни балнеосанаториуми и болнични заведения. По този начин тяхното лечение или профилактика ще бъде по-ефективно и целесъобразно.


ОЩЕ НОВИНИАктуално
Предстоящи събития