A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

Проведе се Общо събрание на ФКсряда, 12 Август 2009  1462

 Проведе се Общо събрание на ФК На 10 август, в малката зала на ОНЧ „Просвета”, се проведе общо събрание на ФК „Вихър” Златоград. Събранието бе открито от г- жа Елмира Угорлиева-Пехливанова , зам. – кмет на община Златоград, която каза няколко думи за това, от къде е започнала инициативата по възраждането на футбола и каква е крайната цел на цялата организация.
При кворум от 30 души се взеха важни решения за бъдещето на футбола в града ни. Избра се нов управителен съвет от пет души – Фердо Илийков, Георги Дечев, Милко Гюнелиев, Красимир Биджонов и Юлиян Симеонов. За председател на клуба бе избран Фердо Илийков. По предложение на господин Антон Кюртев, общото събрание взе решение наименованието на клуба да се промени от „Вихър-2001” на „Вихър-1965” Златоград. Общото събрание взе решение за въвеждане на членски внос в размер на два лева ежемесечно, както и за промяна на статута на сдружението от частна в обществено полезна дейност. На края се обсъдиха въпросите относно двата съществуващи в момента отбора – детски до 14 години и мъжки. За мъжкия отбор стана ясно, че започва участие в областната група от есента.ОЩЕ НОВИНИАктуално
Предстоящи събития