A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

Проект на Наредбачетвъртък, 03 Юли 2014  702

За повече информация вижте приложението.


ПРИЛОЖЕНИЕ:
1. Проект на Наредба за изменение и допълнение на наредба № 8 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги в община Златоград


ОЩЕ НОВИНИАктуално
Предстоящи събития