A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

„Аз за моята община: един проблем – едно решение"петък, 17 Май 2024  118

Във връзка с отбелязването на Деня на българската община и местното самоуправление -12 октомври, екипът на НСОРБ инициира провеждането на второто издание на Националния младежки конкурс „Аз за моята община: един проблем – едно решение". 
Целта на конкурса е да насърчи активното включване в обществения живот, на местно ниво, на младите хора, да им даде възможност да придобият реален практически опит за прилагане на механизмите на местното самоуправление, да ги запознае с предизвикателствата и трудностите, които преодоляват, в процеса на своята работа, служителите в общините.
Темата на Националния младежки конкурс е обвързана с предстоящото въвеждане на нов модел за определяне на Такса битови отпадъци и промяна в обществените навици, по отношение на генерирането и събирането на смет. Мотото на тазгодишното издание е „Аз за моята община: зелени идеи – чисти общини“. Целта на формулирането на конкретната задача е тя да има принос в усилията на общината за обективно и широко информиране на обществото за промените и необходимостта от отговорно отношение към управлението на отпадъци.
Участниците в конкурса трябва да обмислят и предложат кампания, сред жителите на общината ни, за насърчаване на разделното събиране на отпадъци, намаляване разхищението на храни и повторната употреба на дрехи, мебели и домакинско оборудване и др. 
Предложението трябва да съдържа подробно описание на инициативи и дейности, които могат да бъдат реализирани самостоятелно или съвместно с общината.
За провеждането на конкурса е разработен Регламент, който предвижда право на участие на младежи на възраст до 29 г. включително (съгласно §1, т.1 от Закона за младежта), които са ученици, студенти или работещи, който ви прилагаме в прикачения файл.
Желаещите да вземат участие в конкурса, трябва да изпратят изложение на своята проектна идея, в електронен формат, по електронна поща, на НСОРБ, на адрес: konkurs@namrb.org , в срок до 15 август 2024 г.


ПРИЛОЖЕНИE:
Регламент


ОЩЕ НОВИНИАктуално
Предстоящи събития