A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

СЕДМИЦАТА НА ПОЖАРНАТА БЕЗОПАСНОСТпетък, 12 Септември 2014  1150

  СЕДМИЦАТА НА ПОЖАРНАТА БЕЗОПАСНОСТВсяка година, седмицата преди 14 септември – професионалния празник на пожарникаря, служителите от Районна Служба „Пожарна Безопасност и Защита на Населението”, в гр. Златоград, организират и провеждат мероприятия за популяризиране на пожарникарската професия. През тази седмица беше организирана приемна за гражданите, които поставиха въпроси, касаещи проблеми по пожарната безопасност в жилищни и обществени сгради. На 11 септември беше организиран ден на отворените врати, на който децата от ЦДГ “Снежанка”, ЦДГ “Радост” и ДЦДЛУ “Зора” гр. Златоград, бяха запознати с пожарникарската професия и бе извършена демонстрация на съществуващата противопожарна техника на Районната служба. В ЦДГ “Щастливо детство”, село Старцево и ЦДГ “Детски свят”, село Долен бяха проиграни разработените планове за евакуация. До края на обявената седмица се състояха и демонстративни занятия в Шивашки цехове “ЕМТЕКС” ЕООД, ”КРИСТА-М” ЕООД. На 12.09.2014г. се проведе традиционната среща с бивши служители на службата за „Пожарна Безопасност и Защита на Населението” в Златоград, на която им бяха връчени поздравителни адреси във връзка с професионалния празник. От началото на годината на територията на Общини Златоград и Неделино са възникнали общо 41 броя произшествия, от които 10 броя пожари с материални загуби, 12 броя пожари без материални загуби (сухи треви, комини, сметища и др.), 2броя лъжливи повиквания и 17 броя аварийно-спасителни дейности.

Благодарение на намесата на службата за „Пожарна Безопасност и Защита на Населението” са предотвратени значителни щети, особено през пожароопасните месеци.

Изказваме своята благодарност към директора и служителите на “ПОЖАРНА СЛУЖБА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО”, гр. Златоград за пълното себеотдаване и усилията, които полагат, за да бъдем спокойни и сигурни, всички ние, жителите на Община Златоград.


ОЩЕ НОВИНИАктуално
Предстоящи събития