A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

Списък на допуснати и недопуснати кандидативторник, 26 Април 2022  553

СПИСЪК

на допуснати и недопуснати кандидати

до провеждане на конкурс за длъжността за длъжността Главен експерт „Образование, здравеопазване и култура” – 1 работно място в дирекция „Хуманитарни дейности, благоустрояване, озеленяване и опазване на околната среда“, Община Златоград

I. Допускат се до конкурс – решаване на тест и интервю /при успешно преминаване на теста/ следните кандидати:

  1. Красимира З******** Бозова– вх.№ 94-00-891/06.04.2022г.

Посочените кандидати следва да се явят на 11.05.2022 г. (сряда) от 12.00 ч. в сградата на Общинска администрация Златоград, ет.4, кабинет №1 за провеждане на тест и интервю от 17.00ч. /при успешно преминаване на теста/.          

 II. Не се допускат до конкурс следните кандидати:

  1. Цанко М******** Ефимов- 94-00-965/13.04.2022г.

 

ЛЮБОМИР АНГЕЛОВ /п/

Директор на дирекция „Хуманитарни дейности, благоустрояване,

озеленяване и     опазване на околната среда”,

председател на конкурсната комисия‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития